psycholog białystok psychoterapia

Pozwól sobie przez moment lub dwa na to, co chcesz zrobić i odkryj, co rzeczywiście robisz. Zaryzykuj troszkę, jeśli możesz. Czuj swoje własne uczucia. Mów swoje własne słowa. Myśl swoje własne myśli. Bądź sobą. Odkrywaj.

Frederick Pearls
PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA CZY PSYCHIATRA?


Znalezienie odpowiedniego wsparcia dostosowanego do potrzeb i sytacji może nastręczać sporych trudności. Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra, do kogo mam się udać? Czuję się nieustannie napięty, nie mogę spać, mam problemy w związku, a może moje dziecko potrzebuje wsparcia. Na początek, spróbujmy wprowadzić pewnien porządek myślenia w sprawie adekwatnych specjalistów.


PSYCHOLOG


Psycholog Jest osobą, która uzyskała dyplom wyższej uczelni na kierunku psychologia. Większoć psychologów rozwója się zawodowo i uzyskuje dodatkowe kompetencje w zależności od rodzaju pracy jaką wykonuje oraz wybranej ścieżki kariery. Przykładem mogą być studia podyplomowe z zakresu psychologii transportu, z którymi zapewne spotkało się większość zawodowych kierowców. Część doskonali się w zakresie pracy klinicznej, czyli diagnozy i pracy z pacjentami. Spora grupa pracuje też w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie rozwój zawodowy ukierunkowany jest na diagnozę dzieci i młodzieży. Wiele osób posiada kwalifikacje z kilku obszarów pracy, ponieważ generalnie jest to zawód wymagający zarówno wiedzy i doświadczenia. Psycholodzy kierują się również Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, który w obecnej wersji zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


PSYCHOTERAPEUTA


Psychoterapeuta Duża grupa psychoterapeutów jest także psychologami, jednak nie jest to wymóg. Może mieć ukończone inne studia humanistyczne lub medyczne. Następnie szkoli się minumium 4 lata, a w praktyce doskonalenie trwa przez cały okres aktywności zawodowej. Szkolenia odbywają się w różnych nurtach: poznawczo-behawioralnym, systemowym, humanistycznym, czy integracyjnym. Psychoterapeuci zwykle prowadzą terapię indywidualną, grupową, rodzinną w zależności od potrzeb klientów oraz posiadanych kwalifikacji. Tak jak psycholodzy, tak i psychoterapeuci mogą pracować w różnych miejscach począwszy od Poradni Zdrowia Psychicznego finansowanych przez NFZ a skończywszy na placówkach i gabinetach prywatnych.


PSYCHIATRA


Psychiatra Jest lekarzem medycyny i ukończył specjalizację z psychiatrii. Część psychiatrów szkoli się i zdobywa kompetencje psychoterapeutyczne na takich samych zasadach jak inni psychoterapeuci. Istotną różnicą jest fakt, że psychiatrzy mogą stosować leczenie farmakologiczne.


RODZAJE PSYCHOTERAPII


Indywidualna: terapia obejmuje tylko pacjenta i terapeutę. Psychoterapia integracyjna pozwala na tworzenie zindywidualizowanego planu terapii.
Grupowa: Dwóch lub więcej pacjentów może brać udział w terapii w tym samym czasie. Pacjenci mogą dzielić się doświadczeniami i uczyć się, że inni czują się tak samo i mają te same doświadczenia.
Małżeństwo / para: ten rodzaj terapii pomaga małżonkom i partnerom zrozumieć, dlaczego ich bliscy mają trudności psychiczne, jakie zmiany w komunikacji i zachowaniach mogą pomóc, i co mogą zrobić, aby sobie z tym poradzić. Ten rodzaj terapii może być również użyty, aby pomóc parze, która boryka się z aspektami ich związku.
Rodzinna: ponieważ rodzina jest kluczową częścią zespołu, która pomaga ludziom cierpiącym na zaburzenie lub trudności natury psychologicznej , czasem pomocne jest dla członków rodziny zrozumienie, co przeżywa ich ukochana osoba, jak sami mogą sobie poradzić i co mogą zrobić, aby pomóc .


INTERWENCJA KRYZYSOWA


Interwencja polega na wspieraniu osób w stanie ostrego kryzysu psychicznego często spowodowanego niedawną traumą lub długotrwałym przypadkiem zespołu stresu pourazowego. Psycholog pomaga klientowi w poruszaniu się po doświadczanych intensywnych uczuciach, stanowiących kotwicę w rzeczywistości, stosuje się również psychoedukację edukację na temat traumatycznego wydarzenia, zespołu stresu pourazowego, mechanizmów wsparcia i radzenia sobie. Psycholog również pomaga klientowi przejść przez obecny etap kryzysu.PSYCHOTERAPIA RODZINNA


Psychoterapia rodzin polega na spotkaniach terapeutycznych z wszystkimi członkami rodziny. Tę formę pracy proponuj się w wypadku, gdy chodzi o pracę z osobą niepełnoletnią lub pełnoletnią, ale zależną od rodziców. Członkowie rodziny zapraszani są na cykl spotkań. W trakcie spotkań razem z terapeutą próbują lepiej zrozumieć przyczyny doświadczanych trudności, wspólnie poszukują rozwiązań. Najbliżsi są najbardziej odpowiednimi osobami, aby wspierać w zdrowieniu osobę bliską i na ogół chcą to robić. Ważne jest, żeby wszyscy członkowie rodziny brali udział w procesie terapeutycznym. Praca całej rodziny zwiększa efekty terapii ze względu na to, że podejście systemowe wskazuje na to, że istnieje zależność pomiędzy zdrowiem jednostki, a systemem rodzinnym , w którym ona funkcjonuje lub funkcjonowała. Zwłaszcza dotyczy to dzieci oraz tzw. młodych dorosłych.


Białystok 2018

PSYCHPRO.PL